Zamówienia poniżej progu 130.000 zł

24 maja 2021
Zaproszenie do złożenia oferty na: Remont instalacji wody w DPS Dębica
21 grudnia 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy
17 grudnia 2020
Informacja z otwarcia ofert na dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy
14 grudnia 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy
10 grudnia 2020
Informacja z otwarcia ofert na dostawę art. spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy
10 grudnia 2020
Informacja z otwarcia ofert na dostawę mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy
10 grudnia 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mleka i śmietany oraz art. nabiałowych dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy
10 grudnia 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na art. spożywcze dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy
9 grudnia 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy
8 grudnia 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pieczywa oraz ciastek i bułek drożdżowych dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy
Skip to content