Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd739659-23e2-11ef-a500-1a0072d5d2bd

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd739659-23e2-11ef-a500-1a0072d5d2bd

Skip to content