DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Informujemy, że Wojewoda Podkarpacki przekazał dla Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy dotację celową pochodzącą z budżetu w kwocie: 84.009,00 złotych z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS- CoV-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.
Składamy serdeczne podziękowania

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJUE

Projekty dofinansowań
z Funduszy Europejskichi