DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział Opieki

Kierownik

działu opieki i rehabilitacji dr Małgorzata Ciołek

Kierownicy zespołów:

Lidia Wolak - Segment I

Renata Kamaj - Segment II

Beata Musiał - Segment III

W tym dziale pracuje 89 osób (pielęgniarki, opiekunowie, pokojowi, rehabilitanci) Dział opiekuńczo- rehabilitacyjny zajmuje się codzienną pielęgnacją, rehabilitacją i opieką mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej w Dębicy jest nowoczesną placówką o charakterze opiekuńczym i pielęgnacyjnym oferującą szeroką i kompleksową pomoc osobom niepełnosprawnym psychicznie. Nasz dom składa się z trzech segmentów przystosowanych do stopnia niepełnosprawności mieszkańców, ich mobilności fizycznej oraz psychicznej. Każdy segment jest wyposażony w świetlice, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy domu. Świetlice wyposażone są w sprzęt audiowizualny, telewizję satelitarną oraz podręczne aneksy kuchenne. Ponadto na poszczególnych segmentach znajdują się kuchenki, w których mieszkańcy mogą zaspokajać swoje potrzeby kulinarne.

 

Ponadto, na każdym segmencie znajdują się profesjonalnie wyposażone gabinety pielęgniarskie, a personel medyczny domu posiada wszystkie niezbędne kwalifikacje pozwalające na efektywną pracę z osobami nawet głęboko zaburzonymi psychicznie. Jednocześnie pielęgniarki, opiekunowie, personel rehabilitacyjny starają się o zabezpieczenie zdrowia fizycznego, dbając o aktywność mieszkańców i ich sprawność. Dom nastawiony jest na pełne wykorzystanie czasu wolnego mieszkańców w sposób służący ich rozwojowi społecznemu oraz intelektualnemu.

Potrzeby zdrowotne mieszkańców są zaspokajane poprzez systematyczne konsultacje lekarza internisty oraz psychiatry. W razie potrzeby lub problemów zdrowotnych wymagających interwencji specjalisty, mieszkańcy są leczeni w pobliskim ZOZ Dębicy lub specjalistycznych placówkach w Rzeszowie, Tarnowie itp. Dom posiada również dobrze zorganizowane i wyposażone zaplecze rehabilitacyjne, które służy podtrzymaniu sprawności fizycznej w konkretnych jednostkach chorobowych, jak i w przypadku ogólnego usprawniania mieszkańców.