DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział Pomocy i Obsługi

W Dziale pomocy i obsługi zatrudnionych jest 26 pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie domu oraz wspomagających usługi bytowe mieszkańców.

W skład działu pomocy i obsługi wchodzą pracownicy kuchni, pracownicy pralni, pracownicy portierni i działu technicznego tacy jak konserwatorzy, rzemieślnicy, elektrycy, palacze kotłów c.o. oraz kierowca.

Kuchnia sama przygotowuje posiłki dla mieszkańców. Posiłki są różnorodne w zależności od upodobań oraz zaleceń zdrowotnych.

 

W pomieszczeniach pralni, pracownicy obsługują nowoczesne pralnice i suszarki przemysłowe oraz wykonują drobne naprawy szwalnicze . Dom posiada również własny magiel.


W dziale tym pracują również rzemieślnicy i konserwatorzy, którzy na bieżąco usuwają awarie i usterki oraz wykonują drobne naprawy i remonty oraz dbają o bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń. Dom posiada nowoczesny system sygnalizacji pożarowej dający możliwość szybkiego i dokładnego wykrywania ognia. Obsługiwany jest przez wszystkich przeszkolonych pracowników portierni. Dom Pomocy Społecznej posiada również własną kotłownię c.o. zasilaną na paliwo płynne i gazowe oraz instalację solarną, którą obsługują uprawnieni pracownicy.