Majówki

majówki

majówki

W miesiącu maju mieszkańcy wraz z opiekunami uczestniczyli w nabożeństwach ku czci matki Bożej. U stóp Maryi, odśpiewane były litanie oraz nabożne pieśni.

Skip to content