Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Skip to content