Inscenizacja Drogi Krzyżowej

Inscenizacja Drogi Krzyżowej

Inscenizacja Drogi Krzyżowej

W dniu 22 marca w piątek delegacja naszych mieszkańców pojechała do Folusza, by wziąć udział w inscenizacji Drogi Krzyżowej. Organizatorem tego był DPS w Foluszu, stacje Drogi Krzyżowej, były rozważane przez zaproszone DPS-y.

Skip to content