KOMUNIKAT UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

KOMUNIKAT

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Dębicy z siedzibą: 39-200 Dębica ul. 23 sierpnia 3, informuje, że postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 na roboty budowlane pn.: „Remont pomieszczeń sypialń i korytarzy pawilonów 2 i 3 oraz balkonu w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Dębicy” z Ogłoszenia nr 2023/BZP 00294660/01 z dnia 6 lipca 2023
o nr identyfikatora postępowania: ocds-148610-8ec8b867-1c29-11ee-9aa3-96d3b4440790
o numerze referencyjnym postępowania: DPS.ZP.271.17/2023

na podstawie art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
zostało UNIEWAŻNIONE wskutek wystąpienia okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania będzie nieuzasadnione, wskutek nieusuwalnego błędu w ogłoszeniu o zamówieniu. Unieważnienie postępowania następuje przed składaniem ofert.
Wskazana przesłanka stanowi samodzielną podstawę unieważnienia postępowania.

Poniżej Ogłoszenie o wyniku postępowania na roboty budowlane tj UNIEWAŻNIENIE postępowania

Skip to content