KONTAKT

Masz pytanie ?
Napisz do Nas lub zadzoń.

KONTAKT Z MIESZKAŃCAMI

Istnieje możliwość rozmowy z mieszkańcami przez komunikator SKYPE

konto: DPS_Debica

Konieczne wcześniejsze uzgodnienie terminu z personelem


FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz postaramy się odpowiedzieć
na każde pytanie


  Klikając WYŚLIJ wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych*

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu nawiązania kontaktu
  Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej imienia Świętego Ojca Pio w Dębicy ul. 23 Sierpnia 3, 39-200 Dębica, e-mail: sekretariat@dpsdebica.pl, zw. dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iodo@dpsdebica.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom: podmiotom IT u Administratora, organom kontroli.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne i w zakresie koniecznym do realizacji celu przetwarzania, tj. załatwienia sprawy. Chyba, że osoba, której dane dotyczą, wycofa zgodę, do czego ma prawo w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, należy przekazać oświadczenie do DPS imienia Świętego Ojca Pio w Dębicy pisemne oświadczenie.
  7. Posiada Pan/Pani prawo do:
  1) dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2) przenoszenia danych,
  3) wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.

  Adres

  Dom Pomocy Społecznej
  im. Świętego Ojca Pio w Dębicy
  ul. 23-Sierpnia 3, 39-200 Dębica

  Kontakt

  14 680 97 00 Centrala

  14 680 97 03 Sekretariat

  14 680 97 13 IODO

  14 680 97 33 Fax