Listopad miesiąc zadumy

Znicz

Candles glowing in the dark

Listopad to miesiąc zadumy i pamięci o tych, którzy odeszli.

Jak co roku pracownicy terapii wraz z mieszkańcami pracowali przy porządkach na cmentarzu. Przygotowane zostały również wiązanki i zapalono znicz na każdym grobie by upamiętnić spoczywających tam współmieszkańców i podopiecznych.

Skip to content