Podziękowania dla Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów i ich Rodzin Szkoły Podstawowej nr 9 w Dębicy

Bezinteresowna pomoc to bardzo cenny dar, jaki człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi nie oczekując nic w zamian.

Nie sposób przecenić wymiaru i znaczenia działalności charytatywnej,

 szczególnie dziś, gdy otacza nas rzeczywistość życia w epidemii.

Społeczność Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy w imieniu obdarowanych serdecznie dziękuje za przekazanie świątecznych paczek.

 Dziękujemy za Waszą szlachetność, dobroć i otwartość na drugiego człowieka.

Dzięki Waszemu wsparciu możemy oglądać uśmiech i radość na twarzach

 naszych podopiecznych.

Korzystając z okazji pragniemy złożyć życzenia,  zdrowych i radosnych

  Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w 2021 r.

 Z wyrazami szacunku
                                                                      Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
                                                                   im. Świętego Ojca w Dębicy

Skip to content