POWTÓRNY: Wykonanie i montaż wiaty w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-29ca2f64-7ee9-11ee-9aa3-96d3b4440790  jest prowadzone postępowanie na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: "Wykonanie i montaż wiaty w DPS w Dębicy".

Skip to content