PRACOWNICY

Domu Pomocy Społecznej
w Dębicy

Dyrektor

mgr BEATA NOSAL


Urodzona 20 sierpnia 1963 r. w Pilźnie. W 1993 roku ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie Wydział Pielęgniarski. Jest magistrem pielęgniarstwa z pedagogicznym przygotowaniem nauczyciela przedmiotów medycznych. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych: - Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o specjalności administracja zarządzanie zdrowiem publicznym, - Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie o specjalności organizacja pomocy społecznej. W latach 1986 – 94 pracowała w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dębicy. Od października 1994 roku do 31 sierpnia 2007 w Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu dla przewlekle somatycznie chorych, który współtworzyła i organizowała wraz z Dyrektorem Wiesławem Kozdrasiem. W talach 1994-1996 pełniła funkcję kierownika działu medyczno-opiekuńczo-terapeutycznego, następnie powołana decyzją Wojewody Tarnowskiego na dyrektora tej placówki (1997-2005 r.), później zastępca dyrektora (2006-2007 r.). Od 3 września 2007 roku objęła funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy. Zainteresowania: medycyna, muzyka, film, historia starożytna, wycieczki krajoznawcze. Bezpartyjna, mężatka, matka jednej córki.

Z-ca Dyrektora

mgr PIOTR DUMANOWSKI


Urodzony 22 czerwca 1972 r. w Dębicy. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Socjologii o specjalizacji samorządowej. Dodatkowo absolwent studiów podyplomowych: - Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego o specjalności organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej. W latach 1995 – 2005 pracował w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy na stanowisku technik elektroradiologii. Od września 2003 roku do listopada 2014 roku pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle Inspektorat w Dębicy – ostatnie stanowisko p.o. Kierownik Wydziału Ubezpieczeń i Składek Od lipca 2016 roku objął funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Inspektora ds. BHP a następnie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy. Zainteresowania: medycyna, muzyka, film, teatr, uprawa roślin ogrodowych. Bezpartyjny, ojciec syna Olka

KSIĘGOWOŚĆ

ksiegowa@dpsdebica.pl

Katarzyna Goncerz
Specjalista ds pracowniczych

Krzysztof Szeliga
Inspektor BHP

KIEROWNICY SEGMENTÓW