PRACOWNICY

Domu Pomocy Społecznej
w Dębicy

Dyrektor

mgr BEATA NOSAL


Urodzona 20 sierpnia 1963 r. w Pilźnie. W 1993 roku ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie Wydział Pielęgniarski. Jest magistrem pielęgniarstwa z pedagogicznym przygotowaniem nauczyciela przedmiotów medycznych. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych: - Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o specjalności administracja zarządzanie zdrowiem publicznym, - Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie o specjalności organizacja pomocy społecznej. W latach 1986 – 94 pracowała w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dębicy. Od października 1994 roku do 31 sierpnia 2007 w Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu dla przewlekle somatycznie chorych, który współtworzyła i organizowała wraz z Dyrektorem Wiesławem Kozdrasiem. W talach 1994-1996 pełniła funkcję kierownika działu medyczno-opiekuńczo-terapeutycznego, następnie powołana decyzją Wojewody Tarnowskiego na dyrektora tej placówki (1997-2005 r.), później zastępca dyrektora (2006-2007 r.). Od 3 września 2007 roku objęła funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy. Zainteresowania: medycyna, muzyka, film, historia starożytna, wycieczki krajoznawcze. Bezpartyjna, mężatka, matka jednej córki.

Z-ca Dyrektora

inż. JAN ZYCH


Urodzony 15 października 1955 roku w Róży. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa na kierunku: mechanika i budowa maszyn w zakresie: komputerowe wspomaganie procesów technologicznych. Następnie ukończył specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej w Białobrzegach w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych. Od roku 1973 zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej w Dębicy, od 1991 roku pełni obowiązki zastępcy Dyrektora DPS w Dębicy. Zainteresowania: budownictwo ogólne, mechanika, uprawa roślin ogrodniczych, majsterkowanie, sport. Bezpartyjny, żonaty, ojciec jednego syna.

KSIĘGOWOŚĆ

ksiegowa@dpsdebica.pl

Katarzyna Goncerz
Kadrowa

Piotr Dumanowski
Inspektor BHP

KIEROWNICY SEGMENTÓW

Skip to content