Remont pomieszczeń sypialń i korytarza pawilonu nr 1 oraz schodów zewnętrznych, budynku gospodarczego, nawierzchni chodnika w Domu Pomocy Społecznej  w Dębicy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane o wartości powyżej 130 000 zł netto oraz poniżej 5 538 000 euro pn.

„Remont pomieszczeń sypialń i korytarza pawilonu nr 1 oraz schodów zewnętrznych, budynku gospodarczego, nawierzchni chodnika w Domu Pomocy Społecznej w Dębicy”

Postępowanie prowadzone jest na e-zamówieniach

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e93dbd4-1f19-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

Skip to content