dps

26 stycznia 2024
Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę środków czystości, dezynfekcji i rękawic nitrylowych od 2 lutego do 31 grudnia 2024 r.
26 stycznia 2024
Informacja z otwarcia ofert na dostawę środków czystości, dezynfekcji i rękawic nitrylowych od 2 lutego do 31 grudnia 2024 r.
22 stycznia 2024
Koncert kolęd
19 stycznia 2024
Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości, dezynfekcji i rękawic nitrylowych od 2 lutego do 31 grudnia 2024 r.
17 stycznia 2024
Przedstawienie jasełkowe
15 stycznia 2024
Turniej szachowy
29 grudnia 2023
Nagrody za 2023
22 grudnia 2023
Poświęcenie opłatków
18 grudnia 2023
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zakup pieczywa
14 grudnia 2023
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykuły sypkie
Skip to content