Uświetnienie rozważań pierszoczwartkowych

kościół w Pustyni

kościół w Pustyni

Z inicjatywy naszego pracownika socjalnego pani Bogusławy, reprezentacja zespołu „Integracja” została zaproszona do kościoła parafialnego w Pustyni. Trzech mieszkańców wraz z terapeutką, z okazji Pierwszego Czwartku wzięli udział we Mszy Świętej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas Wystawienia nasi panowie wykonali kilka pieśni, jak również akompaniowali poruszającym rozważaniom przygotowanych przez panią Bogusławę. Stworzyło to piękną całość i dostarczyło wszystkim uczestnikom wielu wzruszeń.

Skip to content