Wykonanie i montaż wiaty w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b0acf093-6737-11ee-a60c-9ec5599dddc1 jest prowadzone postępowanie na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: "Wykonanie i montaż wiaty w DPS w Dębicy".

Skip to content