XVI Powiatowy Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową

24 marca nasz DPS, brał udział w XVI powiatowym konkursie na pisankę  ludową i plastykę  obrzędową związaną z okresem Wielkanocnym. DPS został wyróżniony dyplomem i  talonami.

Skip to content