ZASADY

Przyjęć do DPS

Zasady przyjęć:

Oferta Domu jest skierowana dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.

Przyjęcie nowego mieszkańca następuje na podstawie decyzji o umieszczeniu, wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, działającego z upoważnienia Starosty Dębickiego. Termin przyjęcia uzgadniamy z zainteresowanym, opiekunem prawnym lub jego rodziną w kolejności otrzymanej decyzji.

Opłata za pobyt w Domu jest obowiązkowa. Koszt utrzymania mieszkańca na rok 2024 wynosi: 6.386,26 zł. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu, natomiast pozostałą część dopłacają osoby zobowiązane do alimentacji lub ośrodki pomocy społecznej.

Nie opłacanie pobytu lub opłacanie go w niepełnej wysokości, może skutkować utratą prawa do miejsca w Domu.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, bądź chcące nam powierzyć opiekę nad swoimi bliskim, mogą uzyskać dodatkowe informacje pod numerami telefonów 14 6809709, 146809711, 14 6809736 ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00- 15.00 ).