UWAGA!
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ I ROSNĄCĄ LICZBĄ ZAKAŻEŃ WIRUSEM SARS-COV-2
DECYZJĄ PODKARPACKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WPROWADZA SIĘ
ZAKAZ WSTĘPU
NA TEREN I DO OBIEKTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBICY OSOBOM,
KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA DPS

Istnieje możliwość rozmowy z mieszkańcami przez komunikator SKYPE
skype  konto: DPS_Debica
(konieczne wcześniejsze uzgodnienie terminu z personelem DPS)


  Adres:           

Dom Pomocy Społecznej

im. Świętego Ojca Pio w Dębicy

ul. 23-Sierpnia 3, 39-200 Dębica 

  Kontakt:         

   tel:

014 6809 - 700

014 6809 - 703

014 6809 - 713

- centrala

- sekretariat

- IODO

   fax: 014 6809 - 733  

 

 

 

 

 
  E-mail:          

sekretariat@dpsdebica.pl  - Sekretariat

ksiegowa@dpsdebica.pl  - Gł. księgowa

kadry@dpsdebica.pl  - Kadry

terapia@dpsdebica.pl  - Terapia

pracownik.socjalny@dpsdebica.pl  - Pracownicy socjalni

iodo@dpsdebica.pl   - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

  Typ Domu:    

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony

dla mężczyzn przewlekle chorych psychicznie.

  Ilość miejsc:   

220 mieszkańców


DOM POSIADA WOLNE MIEJSCA 

bliższe informacje tel.: 14 68 09 709, 14 68 09 736
 lub w sekretariacie

   

 Zatrudnienie: 

140 pracowników o różnych zawodach koniecznych do świadczenia usług pomocy społecznej.

  Koszt  utrzymania mieszkańca:

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2020 roku  wynosi 4034,79  PLN

Ustalony Zarządzeniem Starosty Powiatu Dębickiego nr 10/2020 z dnia 13 lutego 2020 r., 

ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 13 lutego 2020 r, poz. 965.
fundusze

fundusze


bip

kopiowanie treści ze strony bez zgody zabronione

Ostatnia aktualizacja: