Adres:           

Dom Pomocy Społecznej

im. Świętego Ojca Pio w Dębicy

ul. 23-Sierpnia 3, 39-200 Dębica 

  Kontakt:         

   tel:

014 6809 - 700

014 6809 - 701

014 6809 - 703

014 6809 - 713

- centrala

- dyrektor

- sekretariat

- IODO

   fax: 014 6809 - 733  

 

 

 

 

 
  E-mail:          

sekretariat@dpsdebica.pl  - Sekretariat

ksiegowa@dpsdebica.pl  - Gł. księgowa

terapia@dpsdebica.pl  - Pracownicy socjalni, terapia

iodo@dpsdebica.pl   - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

  Typ Domu:    

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony

dla mężczyzn przewlekle chorych psychicznie.

  Ilość miejsc:   

220 mieszkańców 

 

 Zatrudnienie: 

140 pracowników o różnych zawodach koniecznych do świadczenia usług pomocy społecznej.

  Koszt  utrzymania mieszkańca:

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku  wynosi 3.420,00  PLN

Ustalony Zarządzeniem Starosty Powiatu Dębickiego nr 6/2018 z dnia 14 lutego 2018 r., 

ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 22 lutego 2018 r, poz. 815.kopiowanie treści ze strony bez zgody zabronione

Ostatnia aktualizacja: