Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy przeznaczony jest dla 220 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.

 


Placówka spełnia standardy określone w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej i jest wpisana do rejestru domów pomocy społecznej województwa podkarpackiego.


Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zabezpiecza niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające, uwzględniając stopień sprawności psychicznej i fizycznej oraz indywidualne potrzeby mieszkańców.


Naszym celem jest dbałość i troska o jakość życia podopiecznych poprzez zapewnienie im jak najlepszych warunków.

KONTAKT Z MIESZKAŃCAMI

Możliwość rozmowy z mieszkańcami
przez komunikator SKYPE


NASI  SPONSORZY

 

TABOR
Dębica Sp. z o.o.