Adres:           

Dom Pomocy Społecznej

im. Świętego Ojca Pio w Dębicy

ul. 23-Sierpnia 3, 39-200 Dębica 

  Kontakt:         

   tel:

014 6809 - 700

014 6809 - 701

014 6809 - 703

(centrala)

(dyrektor)

(sekretariat)

   fax: 014 6809 - 733  

 

 

 

 

 

  E-mail:          

sekretariat@dpsdebica.pl (Sekretariat)

ksiegowa@dpsdebica.pl (Gł. księgowa)

terapia@dpsdebica.pl (Pracownicy socjalni, terapia)

  Typ Domu:    

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony

dla mężczyzn przewlekle chorych psychicznie.

  Ilość miejsc:   

215 mieszkańcówDOM POSIADA WOLNE MIEJSCA

bliższe informacje w sekretariacie

 Zatrudnienie: 

140 pracowników o różnych zawodach koniecznych do świadczenia usług pomocy społecznej.

  Koszt  utrzymania mieszkańca:

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2016 roku  wynosi 3.120,00  PLN

Ustalony Zarządzeniem Starosty Powiatu Dębickiego nr 4/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., 

ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 22 lutego 2016 r, poz. 727.Ostatnia aktualizacja: