Jubileusz 60-lecia

We wrześniu 2005 roku Dom pomocy społecznej obchodził 60 lat swojej działalności.
W uroczystości tej wzięło udział wielu przedstawicieli z Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego min. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej pan Marek Łagowski. Wśród gości byli obecni Senatorzy i Posłowie Rzeczpospolitej Polskiej. Powiat Dębicki reprezentowany był przez Zarząd Powiatu na czele ze Starostą – Panem Stanisławem Chmurą oraz Radnymi Powiatowymi. Nie zabrakło również przedstawicieli innych jednostek zajmujących się pomocą społeczną Powiatu Dębickiego, właścicieli Firm dębickich, sponsorów itp.
Zaproszono mieszkańców Domów Pomocy Społecznej województwa podkarpackiego i małopolskiego.
Na uroczystości byli też dyrektorzy, którzy w latach poprzednich zarządzali placówką. Zostali uhonorowani dyplomami, kwiatami i podarunkami.
Jubileusz stał się też okazją do odznaczeń pracowników najdłużej pracujących w DPS w Dębicy.

Zych Jan 32 lata
s. Michór Anna 27 lat
Korzeń Ewa 26 lat
Pyskata Helena 26 lat
Kloc Zuzanna 24 lat
Ziajor Jan 23 lata
Tabasz Violetta 22 lata
Bar Barbara 22 lat
Święch Barbara 20 lat
Skóra Bogusława 20 lat
Ziajor Anitta 20 lat

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej mgr Maria Kurcz szczególne podziękowania i wyrazy wdzięczności skierowała do swego zastępcy pana inż. Jana Zycha za wprowadzenie jej pięć lat temu do pracy w DPS.
Głos zabrali również zaproszeni goście, odczytano listy gratulacyjne.
Jubileusz był również okazją do zaprezentowania placówki w mediach.

W części artystycznej wystąpił zespół teatralny Domu Pomocy Społecznej w Dębicy pn. „Integracja” w przedstawieniem pt. „Jadą wozy kolorowe”. Tematem było zapoznanie ze specyficzną kulturą, zwyczajami i obyczajami Romów. Jako honorowi goście wystąpili z koncertem muzycznym przedstawiciele społeczności Romskiej z Tarnowa i okolic.

Zabawa trwała do późnych godzin nocnych gdzie goście i gospodarze tańczyli, śpiewali, smakowali potrawy z kotła i ogniska. Nie zabrakło możliwości skorzystania z wróżb i przepowiedni „cyganek”. Próbowano sił w jeździe wierzchem na koniach lub przejazdami po okolicy bryczką.

Skip to content